Exakt Tid Stämpelklocka – All information du behöver

Exakt Tid är ett litet företag som säljer sin stämpelklocka. Företaget riktar sig mot små – medelstora företag. Företaget startades 1967 och har alltså funnits i över 50 år. Det är oklart om företaget alltid satsat på stämpelklockor. Stämpelklockan är simpel till funktionen men ganska komplicerad och tidskrävande att använda. Den är inte kopplad till… Fortsätt läsa Exakt Tid Stämpelklocka – All information du behöver

Björn Lunden- All information du behöver

Björn Lunden är en programutvecklare som bland annat har väletablerade löneprogram och administrationsprogram. De tre mest kända programmen från leverantören är BL Lön, BL Administration och BL Bokföring men de har även faktureringsprogram, tidsredovisningsprogram, leverantörsprogram, bokslutsprogram, skatte & deklarationsprogram, föreningsprogram och årsredovisningsprogram. Som leverantör av diverse administrations -och ekonomiprogram är Björn Lunden en välkänd aktör… Fortsätt läsa Björn Lunden- All information du behöver

Den Ultimata Guiden till Stämpelklockor 2021

Det finns många stämpelklockor på den Svenska marknaden och det kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Stämpelklockor registrerar tiden som medarbetaren arbetar, detta genom att medarbetaren stämplar/checkar in och ut vid början respektive slutet på arbetsdagen. Vissa stämplar även under arbetsdagen, t.ex lunch eller rast, osv. Fördelen med att använda en… Fortsätt läsa Den Ultimata Guiden till Stämpelklockor 2021

Den Ultimata Guiden till Tidrapportering 2021

Det finns onekligen många sätt att hantera tidrapporteringen. Vissa behöver ett verktyg för väldigt specifika behov (arbetsorder). Vissa vill ha tidrapportering mot kunder (projekt). Den stora mängden som tidrapporterar i Sverige idag gör det faktiskt med excel-dokument. Det finns många fördelar med excel, det är enkelt att skapa en tydlig mall – och excelmallen kan… Fortsätt läsa Den Ultimata Guiden till Tidrapportering 2021