januari 7, 2021

Björn Lunden- All information du behöver

Av admin

Björn Lunden är en programutvecklare som bland annat har väletablerade löneprogram och administrationsprogram.

De tre mest kända programmen från leverantören är BL Lön, BL Administration och BL Bokföring men de har även faktureringsprogram, tidsredovisningsprogram, leverantörsprogram, bokslutsprogram, skatte & deklarationsprogram, föreningsprogram och årsredovisningsprogram.

Som leverantör av diverse administrations -och ekonomiprogram är Björn Lunden en välkänd aktör som särskiljer sig från konkurrenterna Visma & Fortnox genom att erbjuda en mer kundnära relation.

Björn Lunden säljer och skriver även många böcker som kan hjälpa dig förstå nya begrepp och metoder.

www.bjornlunden.se