Topp 10 bästa program för medarbetarundersökning 2024

Är du på jakt efter ett program för medarbetarundersökning som kan ge nyttiga insikter för en bättre organisation och arbetsmiljö? Skulle du ha nytta av en lista över noga utvalda och rangordnade program? Den här avdelningen på Programguiden är vigd åt program och verktyg för att göra medarbetarundersökningar.

Vad är egentligen syftet med att undersöka vad medarbetarna tycker och tänker? Det stora syftet är att se vad som fungerar respektive inte fungerar i verksamheten. Den här stora bilden kan självklart brytas ned i mindre bitar. Vad är det som fungerar eller inte fungerar i kommunikationen från ledningen, arbetsmiljön eller belastningen? Hur trivs medarbetarna överlag? Hur trivs medarbetarna med företaget generellt?

Det finns några saker att tänka på vid valet av mjukvara för medarbetarundersökningar, medarbetarenkäter, pulsmätningar, med mera. Priset är bara en faktor. I vår guide här på sidan kan du se hur du kan fundera när du jämför och tar beslut. Du hittar också vår topplista över vad vi ser är de bästa programmen för medarbetarundersökningar idag.

Program för medarbetarundersökning – så funkar de

Det finns naturligtvis ett antal sätt att genomföra en undersökning av medarbetarnas synpunkter. Du och ditt företag kan använda er av allt från mycket enkla formulär till system för regelbundna mätningar med lagring och analys i molnet.

Lite förenklat kan vi säga att företagets storlek avgör hur omfattande programmet för undersökningar ska vara. Med upp till 10–20 anställda behövs knappast särskilt avancerade program. Svaren från de anställda ger ofta en ganska tydlig bild av medarbetarnas syn. Med fler anställda kan det finnas värde i olika metod- och datadrivna verktyg för analyser, jämförelser och beslutsstöd.

Vad kan mjukvara och system för medarbetarundersökningar göra? Även om det finns skillnader mellan olika program består de flesta av tre delar, nämligen:

  • Insamling / undersökning
  • Insikter
  • Stöd i beslut

Det första steget är uppenbart. Först måste medarbetarnas synpunkter samlas in. En absolut majoritet av programmen på marknaden idag ger dig stora möjligheter att anpassa allt kring insamlingen. Ofta kan du välja en mix av standardfrågor och egna frågor. Mer än ofta är formulären webbaserade i molnet.

Program för undersökningar analyserar sedan medarbetarnas svar och det resulterar i flera insikter. Datan kan analyseras utifrån metod och utifrån företagets mål. Detta kan ge en grund till rekommendationer av olika slag. Vissa program kan också jämföra datan med resultat från andra företag som till exempel verkar i samma bransch och/eller är lika stora.

Slutligen finns i programmen ofta någon form av funktion för ”nästa steg” i form av beslutsstöd. Många utvecklare av system och mjukvara för medarbetarenkäter har även konsulttjänster kopplade till det här sista steget.

Göra medarbetarundersökning med programstöd

Det lättaste sättet att få en bild av programvaror och system är att undersöka ett antal alternativ utifrån funktioner, priser, support, med mera. En sådan undersökning visar på de likheter och skillnader som finns vilket gör det lättare att välja rätt.

Våra recensioner av program för medarbetarenkäter inkluderar all viktig information för respektive program. Genom dessa kan du enklare göra jämförelser och se vilken typ av program och vilken specifik leverantör som passar ditt företag bäst.

Det är viktigt att känna till att det är sällan mer omfattande programvaror för medarbetarundersökningar finns i gratisversioner eller liknande. Det betyder att du kan behöva vara extra noggrann i dina jämförelser och i ditt slutliga val. Med det sagt finns nästan alltid möjligheten att boka in ett möte för att prova en demo.