Topp 10 bästa Ledningssystem 2024

Vid val av ledningssystem är det en bra idé att ta beslutsprocessen steg för steg. Det handlar om att börja med att se vilka behov som finns och vilka krav som ställs på organisationen. Nästa steg är att titta på utbudet av tjänster för att slutligen jämföra och välja ut det system som passar bäst. Här presenterar vi en guide till hur du kan välja det mest optimala alternativet för din organisation. Här hittar du också vår lista över topp 10 bästa ledningssystem just nu.

Det finns ett antal ledningssystem att välja mellan. En del är i princip utformade som affärssystem medan andra har mer konkret fokus på kvalitetsledning och verksamhetsstyrning. Vad alla har gemensamt är att de ger verktyg för planering, strategier och mål tillsammans med metoder för uppföljning, kontroll och utvärdering. Syftet är alltid att identifiera förbättringsområden i verksamheten.

Bästa ledningssystem – Att tänka på

Det bästa ledningssystemet är det som bidrar till ett ständigt förbättringsarbete och är en naturlig del av organisationen. Systemet ska ge en överblick över och kontroll av processer. Det ska dessutom inte bara vara till för ledningen, utan kunna förstås, användas och vara tillgängligt för alla medarbetare.

Det finns naturligtvis saker att tänka på i det här sammanhanget. Den viktigaste frågan är varför ni ska ha ett ledningssystem. Det är nämligen inte alla företag som behöver det. För ett mindre företag behövs sällan ett separat system för kvalitetsledning. Anledningen är att ktiviteterna och processerna inte är tillräckligt många. För större företag är behovet ofta större. Även om du och din organisation kanske inte behöver ett komplett ledningssystem kan det finnas behov av typiska delar i ett sådant system.

Här är några exempel:

Strategisk planering

Riskhantering

Internkontroll

Dokumenthantering

Hållbarhetsrapportering

Kvalitetsledning

Kanske är det delar av ett mer traditionellt system ni behöver? Det finns alla möjligheter att använda enskilda delar, men den stora nyttan med ett ledningssystem uppkommer naturligtvis när delarna är kopplade till varandra. Bra att veta är också att det finns internationella standarder (till exempel ISO 9001) med färdiga strukturer för kvalitetsarbete. Vid val av system är det självklart bra att tänka igenom om det finns behov av att arbeta utifrån standarder eller inte.

Jämför ledningssystem

Inför beslut av köp av program till företaget är det alltid viktigt att jämföra och ställa olika alternativ mot varandra. Samma sak gäller för den här typen av program. När du jämför ledningssystem är det flera saker du kan tänka på och undersöka lite extra. Först och främst handlar det om omfattningen. Behöver ditt företag ett komplett system för kvalitetsstyrning eller är det mer specifika delar som ni behöver? Ska systemet vara flexibelt och kunna kompletteras med fler delar om behov skulle uppstå? Vill ni skräddarsy en egen lösning?

En annan fråga är naturligtvis priset. En mjukvara för kvalitetsledning kommer med en kostnad och den är olika för olika leverantörer. Det är en god idé att titta närmare på prisbilden när du jämför kvalitetssystem. I den här jämförelsen bör du undersöka inte bara den initiala prislappen utan också kostnader för utbildning, support och liknande tjänster. En tredje sak att jämföra är möjligheten till utbildning och support. Att implementera ett ledningssystem i ett företag eller en organisation är ett ganska stort projekt. Det betyder att en del hjälp i början kan vara välkommen. Ett bra tips i sammanhanget är att undersöka vilka val andra företag har gjort när det gäller leverantör av system och även hur de använder sina system. Det är då en bra idé att titta på företag i samma bransch och med ungefär samma storlek.