Topp 10 bästa faktureringsprogram 2024

Faktureringsprogram är i praktiken oumbärliga för företagare och andra organisationer. Programmen underlättar alla steg i faktureringsprocessen och säkrar också så att fakturahanteringen är korrekt. Ett system för fakturering kan vara fristående, men det blir allt vanligare med program där fakturering kopplas till exempelvis bokföring och arbetsordersystem.

I den här guiden får du nyttig information om vilka typer av program för fakturering som finns. Vi berättar också om hur du kan hitta bästa faktureringsprogram för ditt företag genom att jämföra olika mjukvaror. Precis som med andra programvaror för företag är det viktigt att försöka göra rätt från början eftersom det kan vara besvärligt att byta leverantör.

Hur är behovet för ditt företag? Söker ni ett lättanvänt program utan en mängd tillägg? Vill ni istället ha en mer komplett lösning där mjukvaran kan kopplas till andra system för ekonomi och administration? Idag finns flera typer av system på marknaden och i vår guide på den här sidan kan du läsa om dessa samt ta del av en topp 10-lista med de bästa faktureringsprogrammen just nu.

Bästa faktureringsprogram för ditt företag

Grunden i varje program för fakturering är alltid utställandet av själva fakturan. När ditt företag säljer något ska en korrekt faktura ställas ut till kunden. Alla program kan utföra den här uppgiften. De allra flesta mjukvaror kan dock göra mycket mer. Här är några vanliga exempel.

Vanliga funktioner i faktureringsprogram:

  • Skapande av fakturor: Med möjlighet att spara olika data som exempelvis kunddata, artikelnummer, olika momssatser, rabatter, med mera.
  • Skicka fakturor: Ofta finns valet att skicka med e-post som e-faktura samt via vanlig post. Möjlighet till avtalsfakturor för återkommande köp och betalningar är en annan funktion som finns i vissa program.
  • Betalningar och spårning: I den här kategorin samlas funktioner som automatisk registrering av inbetalning, automatisk påminnelsehantering och inkasso.
  • Bokföring: Med kopplingar till bankkonto och bokföringsprogram kan fakturor automatiskt bokföras i redovisningen utan extra hantering.
  • Faktura från underlag: Med integration med olika affärssystem kan fakturor skapas automatiskt utifrån exempelvis tidrapportering.
  • Rapportering: Uppföljning är alltid en viktig del i ekonomin i ett företag. Fakturor utgör inget undantag. Många program kan redovisa en hel del nyttig statistik i rapporter utifrån de fakturor som skickas.

Hur ser era processer ut idag? Om du driver en webbshop kan du ha behov av flera funktioner för att företagande ska gå smidigt. Har du betydligt färre fakturor och en verksamhet som inte har någon koppling till nätet kanske behovet är betydligt mindre.

Jämför faktureringsprogram – så gör du

När du jämför faktureringsprogram kan du med fördel utgå från några större rubriker. Det handlar om dessa:

  • Funktioner
  • Integrationer
  • Pris

Vilka funktioner ditt företag behöver är den viktigaste faktorn. Alla företag är olika och det gör att behovet av administrativa hjälpmedel också är olika. Vilka egenskaper bör ditt faktureringsprogram ha? Räcker det med exempelvis fakturering och koppling med bank och bokföring? Skulle det vara smidigt med möjlighet att skapa faktura automatiskt från underlag och kanske automatisera allt kring påminnelser?

Bra att veta är att programmen ofta är uppbyggda kring moduler. Det betyder att du kan lägga till och ta bort funktioner så att programmet innehåller just det som ditt företag behöver.

Här kommer vi naturligt in på frågan om integrationer. Behöver ditt företag kunna koppla faktureringen till andra affärssystem, specifika e-handelsplattformar och liknande? Givetvis har inte alla program stöd för alla andra system, så här är det viktigt att undersöka möjligheterna i olika program.

När du jämför mjukvaror är också priset av vikt. För många program debiteras en månadsavgift tillsammans med avgifter per faktura, påminnelse och liknande. När du jämför är det viktigt att du försöker få en bild av de totala kostnaderna.