Tidrapportering

Smart, anpassningsbart personalhanteringssystem
Enkelt och användarvänligt personalhanteringssystem
Användarvänligt personalhanteringssystem med fokus på smart schemaläggnig
Enkelt men kraftfullt personalhanteringssystem
Användarvänligt och anpassningsbart personalhanteringssystem
Gratis -upp till 5 användare
Kraftfullt personalhanteringssystem för större verksamheter
Innovativt personalhanteringssystem för företag inom hotell- och restaurangbranschen
Kraftfullt och effektivt lönesystem för alla typer av företag
Flexibelt och funktionsrikt lönesystem
Webbaserat och användarvänligt schemaläggningsprogram

Uppskattad funktion men inte självklar i ett bokföringsprogram. Att ha färdiga mallar är ofta uppskattad av dem som inte normalt är så insatta i bokföring.