Rapporter för kontroll av arbetad tid, frånvaro m.m.

Smart, anpassningsbart personalhanteringssystem
Användarvänligt personalhanteringssystem med fokus på smart schemaläggnig
Enkel mekanisk stämpelklocka med integration till ditt lönesystem
Enkel stämpelklocka för företag inom hotell- & restaurangbranschen
Enkel och flexibel stämpelklocka
Användarvänligt och anpassningsbart personalhanteringssystem
Gratis -upp till 5 användare
Kraftfullt personalhanteringssystem för större verksamheter
Enkelt och effektivt personalhanteringssystem
Helt gratis -Utan krav på betalningsinformation
Webbaserat och användarvänligt schemaläggningsprogram
Enkelt och smidigt schemaläggningsprogram