Åter till söksidan

BRIX Alarm
support@brix.se  http://www.brix.se

BRIX NetAlarm
Uppdaterat: 2009-08-24
Beskrivning: Skickar trygghetslarm vid tryck på larmknapp till andra datorer. Avsedd
för exempelvis receptioner och likande.
Bransch: Säkerhet
Operativsystem:
Windows
Funktioner:
GRATIS VERSION FINNS!
Pris från cirka (SEK exkl moms): 0
Leverantörens kommentarer:
BRIX NetAlarm använder befintlig infrastruktur för att snabbt sända ut meddelanden som
exempelvis överfallslarm eller brandlarm till datorer, mobiltelefoner eller handdatorer.

Externa tillbehör kan anslutas, antingen via tråd eller trådlöst. Andra larmsystem, som
brandlarm, processtyrning, trygghetslarm med mera kan också integreras.

Gratis för små företag med upp till 5 användare.
 

Åter till söksidan


http://www.programguiden.se